رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)

آيين دادرسي کيفري

 1. ادله علمی

  با توجه به تحولات نظام های کیفری ، می توان دوره کنونی را دوره علمیِ نظام ادله اثبات نامید که در آن ادله علمی ملکه دلایل محسوب می شود . در واقع...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  499
  تشکر شده:
  0
 2. شروط آزادی از زندان

  آزادی برای کسی که در قید و بند زندان است از آب و غذا در اوج تشنگی و گرسنگی نیز شیرین تر است؛ اما زندان با همه خشونت ظاهریش تاوان اشتباهاتی است که...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  337
  تشکر شده:
  0
 3. شهادت درامور مدنی و کیفری

  انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند. پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  723
  تشکر شده:
  0
 4. صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

  صولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  466
  تشکر شده:
  0
 5. جلب شخص ثالث(نحـوه طـرح دعـاوی در محـاکـم قـضایـی عملکرد دادسـرا و دادگـاهـها )

  چنانچه هر يك از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثي را در پرونده خود لازم دانسته به عبارتي ديگر جلب شخص ثالثي را لازم بدانند و قصد اثبات اين امر را به...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  543
  تشکر شده:
  0
 6. ویژگی های امر قضاوت شده در امور کیفری

  ویژگی های امر قضاوت شده در امور کیفری - با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  285
  تشکر شده:
  0
 7. طرح دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم درمرحله واخواهي

  طرح دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم درمرحله واخواهي- با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  243
  تشکر شده:
  0
 8. حقوق متهم در دادگاه با تكيه بر اسناد بين المللي و منطقه هاي مربوط به حقوق بشر

  حقوق متهم در دادگاه با تكيه بر اسناد بين المللي و منطقه هاي مربوط به حقوق بشر- با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  207
  تشکر شده:
  0
 9. ادله اثبات در امور کیفری

  ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  580
  تشکر شده:
  0
 10. مواعد در آیین دادرسی کیفری

  مواعد در آیین دادرسی کیفری 1 ــ مهلت ارایه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم جهت پیوست به پرونده کیفری تا قبل از اعلام ختم دادرسی است ....
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.7K
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...