آيين دادرسي کيفري

 1. ادله علمی

  با توجه به تحولات نظام های کیفری ، می توان دوره کنونی را دوره علمیِ نظام ادله اثبات نامید که در آن ادله علمی ملکه دلایل محسوب می شود . در واقع...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  703
  تشکر شده:
  0
 2. شروط آزادی از زندان

  آزادی برای کسی که در قید و بند زندان است از آب و غذا در اوج تشنگی و گرسنگی نیز شیرین تر است؛ اما زندان با همه خشونت ظاهریش تاوان اشتباهاتی است که...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  485
  تشکر شده:
  0
 3. شهادت درامور مدنی و کیفری

  انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند. پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.1K
  تشکر شده:
  0
 4. صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

  صولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  696
  تشکر شده:
  0
 5. جلب شخص ثالث(نحـوه طـرح دعـاوی در محـاکـم قـضایـی عملکرد دادسـرا و دادگـاهـها )

  چنانچه هر يك از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثي را در پرونده خود لازم دانسته به عبارتي ديگر جلب شخص ثالثي را لازم بدانند و قصد اثبات اين امر را به...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.1K
  تشکر شده:
  0
 6. ویژگی های امر قضاوت شده در امور کیفری

  ویژگی های امر قضاوت شده در امور کیفری - با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  404
  تشکر شده:
  0
 7. طرح دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم درمرحله واخواهي

  طرح دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم درمرحله واخواهي- با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  305
  تشکر شده:
  0
 8. حقوق متهم در دادگاه با تكيه بر اسناد بين المللي و منطقه هاي مربوط به حقوق بشر

  حقوق متهم در دادگاه با تكيه بر اسناد بين المللي و منطقه هاي مربوط به حقوق بشر- با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  284
  تشکر شده:
  0
 9. ادله اثبات در امور کیفری

  ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  871
  تشکر شده:
  0
 10. مواعد در آیین دادرسی کیفری

  مواعد در آیین دادرسی کیفری 1 ــ مهلت ارایه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم جهت پیوست به پرونده کیفری تا قبل از اعلام ختم دادرسی است ....
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  3.6K
  تشکر شده:
  1
بارگذاری...