مقالات Marzieh-Asgari

 1. نگاه جرم شناسانه به تاثیر جنسیت در ارتکاب جرم، ارزیابی تقسیم جرایم به زنانه و مردانه

  آمار ارائه‌شده از احکام صادره نشان می‌دهد در جمعیت مجرمان دو جنس، چه از نظر کمیت و چه کیفیت جرایم تفاوت عمده‌ای مشاهده می‌شود. در این راستا با...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  969
  تشکر شده:
  0
 2. وظایف اختیارات و اهداف دیوان عالی کشور

  رئیس دیوان عالی کشور براساس قوانین باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد و این در حالی است که یکی از وظایف دیوان عالی کشور رسیدگی به تخلف...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  334
  تشکر شده:
  0
 3. مهلت قانونی استفاده از حق تقدم سهام از دیدگاه حقوقی

  اخیرا شرکتی اقدام به انتشار آگهی استفاده از حق‌تقدم سهام نموده و مهلتی که برای آن در نظر گرفته، شصت روز بوده‌است. آخرین روز مهلت استفاده از...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  255
  تشکر شده:
  0
 4. توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل

  نویسنده: شاپور اسماعیلیان مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور سال 78 یکی از وظایف هیات عمومی...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  276
  تشکر شده:
  0
 5. تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی

  در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  597
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...