مقالات eskandari

 1. قتل از روى ترحم

  قتل از روى ترحم با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  342
  تشکر شده:
  0
 2. جزوه بررسی جرم توقیف و حبس غیرقانونی

  جزوه بررسی جرم توقیف و حبس غیرقانونی با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  287
  تشکر شده:
  0
 3. سرقت علمی و راههای پیشگیری از آن

  سرقت علمی و راههای پیشگیری از آن با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  254
  تشکر شده:
  0
 4. جزوه بررسی جرم ارتشاء

  جزوه بررسی جرم ارتشاء با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  323
  تشکر شده:
  0
 5. جرم سياسي در متون اسلامي

  جرم سياسي در متون اسلامي با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  217
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...