مقالات eskandari

 1. منشور موفقیت در آزمون وکالت

  منشور موفقیت در آزمون وکالت
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  293
  تشکر شده:
  0
 2. کلیدهای طلایی موفقیت در آزمون وکالت

  کلیدهای طلایی موفقیت در آزمون وکالت
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  342
  تشکر شده:
  0
 3. قدرت شگرف درون انسان _قدرت تفكر مثبت_

  قدرت شگرف درون انسان _قدرت تفكر مثبت_
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  290
  تشکر شده:
  0
 4. غلبه بر استرس در آزمون وکالت

  غلبه بر استرس در آزمون وکالت
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  263
  تشکر شده:
  0
 5. عوامل عدم موفقیت در آزمون وکالت و راهکار رسیدن به موفقیت در آزمون وکالت

  عوامل عدم موفقیت در آزمون وکالت و راهکار رسیدن به موفقیت در آزمون وکالت
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  373
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...