مقالات eskandari

 1. گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی

  گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را بر هم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  16.2K
  تشکر شده:
  0
 2. بزه خیانت در امانت و ‌پرونده وحدت رويه رديف: 64.69 هيأت عمومي

  خيانت در امانت اعتماد اجتماعي يکي از سرمايه هاي اصلي جامعه انساني و بلکه يکي از نيازهاي اساسي اجتماع بشري است به گونه­اي که اگر اعتماد از جامعه...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  7.7K
  تشکر شده:
  0
 3. تفسیر متفاوت از ماده 265 قانون مدنی ( قصد عدم تبرع )

  در خصوص ماده 265 قانون مدنی دو گونه تفسیر توسط حقوقدانان ارائه گردیده که این دوگانگی در رویه قضائی نیز تأثیر گذاشته و منجر به صدور آراء متعارضی در...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  7.1K
  تشکر شده:
  0
 4. قائم مقام خاص متعاقدین

  قائم مقام خاص متعاقدین چکیده: قائم مقامان خاص متعاقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی، آثار قراردادهای انتقال دهنده نیز همراه8 آن...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  6.4K
  تشکر شده:
  0
 5. وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ایراد به آن ها در دادگاه ها

  وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ایراد به آن ها در دادگاه ها وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت علی صابری - وکیل دادگستری باسپاس از علی...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  6.1K
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...