رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)

نویسندگان برجسته

 1. تعداد مقاله
 2. بازدید مقاله
 3. پسندهای مقاله
 4. دیدگاه مقاله
 5. ارزیابی مقاله
 6. نام ارسال کننده
 1. Hamed-Azimi

  حامد عظیمی
  کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
  مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور
  مقالات:
  2,183
  بازدید:
  453,645
  پسندها:
  4
  دیدگاه:
  5
  ارزیابی ها:
  7
  ویژه شده:
  0
 2. Ameneh-Ghiami

  مقالات:
  1,055
  بازدید:
  146,718
  پسندها:
  15
  دیدگاه:
  3
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 3. 786

  Faranak-Amini

  مقالات:
  786
  بازدید:
  82,985
  پسندها:
  3
  دیدگاه:
  0
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 4. 693

  Vahid-Nasiri

  مقالات:
  693
  بازدید:
  142,350
  پسندها:
  2
  دیدگاه:
  0
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 5. 507

  eskandari

  مقالات:
  507
  بازدید:
  162,815
  پسندها:
  2
  دیدگاه:
  3
  ارزیابی ها:
  4
  ویژه شده:
  0
 6. 300

  Bahare Keykhaey

  مقالات:
  300
  بازدید:
  90,801
  پسندها:
  5
  دیدگاه:
  2
  ارزیابی ها:
  1
  ویژه شده:
  0
 7. 200

  زاهره

  مقالات:
  200
  بازدید:
  63,658
  پسندها:
  4
  دیدگاه:
  2
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 8. 197

  Marzieh-Asgari

  مقالات:
  197
  بازدید:
  44,728
  پسندها:
  3
  دیدگاه:
  0
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 9. 44

  Simin-Zare

  مقالات:
  44
  بازدید:
  7,067
  پسندها:
  0
  دیدگاه:
  0
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 10. 41

  r.mafakher

  مقالات:
  41
  بازدید:
  50,347
  پسندها:
  12
  دیدگاه:
  7
  ارزیابی ها:
  6
  ویژه شده:
  0