رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)

نویسندگان برجسته

 1. تعداد مقاله
 2. بازدید مقاله
 3. پسندهای مقاله
 4. دیدگاه مقاله
 5. ارزیابی مقاله
 6. نام ارسال کننده
 1. Hamed-Azimi

  حامد عظیمی
  کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
  مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور
  مقالات:
  2,183
  بازدید:
  530,362
  پسندها:
  4
  دیدگاه:
  6
  ارزیابی ها:
  7
  ویژه شده:
  0
 2. Ameneh-Ghiami

  مقالات:
  1,055
  بازدید:
  168,687
  پسندها:
  15
  دیدگاه:
  3
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 3. 786

  Faranak-Amini

  مقالات:
  786
  بازدید:
  96,369
  پسندها:
  3
  دیدگاه:
  0
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 4. 693

  Vahid-Nasiri

  مقالات:
  693
  بازدید:
  162,742
  پسندها:
  2
  دیدگاه:
  0
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 5. 507

  eskandari

  مقالات:
  507
  بازدید:
  189,258
  پسندها:
  2
  دیدگاه:
  3
  ارزیابی ها:
  4
  ویژه شده:
  0
 6. 300

  Bahare Keykhaey

  مقالات:
  300
  بازدید:
  105,257
  پسندها:
  5
  دیدگاه:
  2
  ارزیابی ها:
  1
  ویژه شده:
  0
 7. 200

  زاهره

  مقالات:
  200
  بازدید:
  73,938
  پسندها:
  4
  دیدگاه:
  2
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 8. 197

  Marzieh-Asgari

  مقالات:
  197
  بازدید:
  52,668
  پسندها:
  3
  دیدگاه:
  1
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 9. 44

  Simin-Zare

  مقالات:
  44
  بازدید:
  8,080
  پسندها:
  0
  دیدگاه:
  0
  ارزیابی ها:
  0
  ویژه شده:
  0
 10. 41

  r.mafakher

  مقالات:
  41
  بازدید:
  58,835
  پسندها:
  13
  دیدگاه:
  7
  ارزیابی ها:
  7
  ویژه شده:
  0