[h=2]چگونگی پرداخت تفاضل دیه در لایحه جدید مجازات اسلامی[/h]
در گفت*وگوی «حمایت» با دکتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بررسی شد؛
چگونگی پرداخت تفاضل دیه در لایحه جدید مجازات اسلامی

تفاوت*های جسمی و روحی باعث نگرش متفاوت قانون*گذار نسبت به حقوق و تکالیف زنان و مردان بوده است. در گفت*وگوی قبلی با دکتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید