نظر فقهای شیعه و سنی درباره تغییر جنسیت :
فقهای اهل سنت و همچنین کلیسای مسیحیان معتقدند تغییر جنسیت حرام است، اما در مقابل آنها فقهای شیعه و در رأس آنها امام راحل (ره) مسئله تغییر جنسیت را تحت شرایطی خاص حرام نمی دانند .​
به گزارش ایسنا، معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم در نشست علمی «تغییر جنسیت»، در سالن اجتماعات دانشگاه مفید قم، اظهار کرد: مسئله تغییر جنسیت، از مسائل نو پیدا و جدید است، چرا که در قرن ها و سال های دور چنین چیزی مطرح...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید