مطالعه ی تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، آیین کیفری یهود، فقه جزایی اسلامی و حقوق ایران.


نگارندگان:
محمد جواد کبریتی
دکتر حسین آقابابایی
دکتر حسن شاه ملک پور
  • 249.9 KB نمایش‌ها: 25