آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات جديد ؟

يكي از مسايل جديد و به روز قانون مجازات اسلامي جديد ،شناخت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است كه در ماده ي142قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است و به عنوان ي اصل پذيرفته شده است
در مبحث دوم(مجازاتهاي اشخاص حقوقي) از فصل اول (مجازاتهاي اصلي)قانون اخير الذكردر خصوص اعمال مجازات بر اين اشخاص (حقوقي) نيزمقررمي نمايد :(در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده ي 142)مسئول شناخته شود ،علاوه بر مجازات شخص حقيقي ،درباره ي مرتكب جرم حداكثر تا سه مورد از موارد زير اعمال مي شود .
1-انحلال شخص حقوقي...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
درباره نویسنده
حامد عظیمی
حامد عظیمی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های نوشتار

نویسنده
حامد عظیمی
نمایش‌ها
243
واپسین بروزرسانی

نوشتارهای بیشتر در حقوق جزاي اختصاصي

نوشتارهای دیگر حامد عظیمی

اشتراک گذاری این مقاله

بالا