براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست.

«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.
حقوق

تعریف محاربه و افساد فی‌الارض

براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید