نويسنده : رامين قنبري گچساراني وكيل دادگستري

متن کنوانسیون منع نسل کشی(ژنوسید),لکه ننگ جاهلیت در دنیای مدرن
كنوانسيون مجازات و منع ارتكاي جرم نسل كشي در سال 1948 و درست يك روز پيش از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در دسامبر1948 بوده است.
گرچه در اين كنوانسيون بحثي از مقوله تعهد دولتها به منع پديده منع نسل كشي در ميان نيامده است ليكن در واقع دولتهاي عضو موظف به...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید