تاریخ انتشار : 25-11-1391
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای

ماده (٢١) قانون جرایم رایانه ای:

ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید