تاریخ انتشار : 13-09-1391
[h=1]علل تاخیردر اجرای احکام دیات[/h] نظام دیات در هر حال و جدا از بحث، در ماهیت حقوقی آن بخشی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌ای در اشتغال سیستم کیفری کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه دستگاه قضایی...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید