آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

شرایط اتهام شرکت درقتل

يكم- مطابق ماده 215 قانون مجازات اسلامي: «شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي*كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده*اي (دو نفر يا بيشتر) كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت.»با توجه به مقررات ماده مذكور، شركت در قتل عمد زماني محقق مي*شود كه دو يا چند نفر به قصد كشتن، شخصي را به قتل برسانند و سواي قصد قتل، مرگ مقتول بايد مستند به عمل همه آنها باشد و همين*طور چنانچه مرتكبان قصد قتل نداشته...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
درباره نویسنده
حامد عظیمی
حامد عظیمی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های نوشتار

نویسنده
حامد عظیمی
نمایش‌ها
267
واپسین بروزرسانی

نوشتارهای بیشتر در حقوق جزاي اختصاصي

نوشتارهای دیگر حامد عظیمی

اشتراک گذاری این مقاله

بالا