سیر احتکار در قوانین ایران

عمده ترین قوانین تصویب شده در مورد احتکار عبارتند از قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب اسفند ۱۳۲۰، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب دی ۱۳۶۷، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹ و قانون نظام صنفی مصوب اسفند ۱۳۸۲٫

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در ۲۹ اسفند سال ۱۳۱۶ قانونی درباره احتکار کالای انحصاری دولت، به تصویب رسید که ماده دهم آن چنین مقرر داشته: «هر کس کالای انحصاری دولت را (به غیر از طریق قاچاق که تابع قوانین...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید