جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: مطابق بند يك ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامي ديه خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود (حارصه) يك شتر است.

بهزاد اكبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در خصوص فصل اول باب دهم از كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه جراحت سر و صورت) اظهارداشت: طبق ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامي ديه جراحت سر و صورت به اين ترتيب است، داميه يعني خراشي كه از...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید