دیه ی خراش پوست طوری که خون جاری نشود یک شتر است

 1. Bahare Keykhaey
  جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

  يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: مطابق بند يك ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامي ديه خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود (حارصه) يك شتر است.

  بهزاد اكبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در خصوص فصل اول باب دهم از كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه جراحت سر و صورت) اظهارداشت: طبق ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامي ديه جراحت سر و صورت به اين ترتيب است، داميه يعني خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد (كم يا زياد) دو شتر، ديه جراحت متلاحم يعني جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد سه شتر، ديه جراحت سمحاق يعني جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد چهار شتر، ديه جراحت موضحه يعني جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده پنج شتر و ديه جراحت هاشمه (عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد) ۱۰ شتر است.


  وي به جراحات ديگر سر و صورت اشاره كرد و افزود: ديه جراحت منقله يعني جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد ۱۵ شتر، ديه جراحت مامومه (جراحتي كه به كيسه مغز برسد) ثلث ديه كامل و يا ۳۳ شتر و ديه جراحت دامغه يعني جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غير از ثلث ديه كامل ارش بر او افزوده مي‌شود.


  وي تصريح كرد: طبق تبصره ذيل ماده مذكور، ديه جراحات گوش و بيني و لب در حكم جراحات سر و صورت است.


  اين جرم شناس يادآور شد: تعداد زخم هاي سر و صورت و نامگذاري آنها به ترتيبي كه در ماده ۴۸۰ آمده است مورد اتفاق نظر فقها نيست و برخي تعداد آنها را به سيزده زخم نيز رسانيده‌اند عده‌اي هم تعداد كمتري را بيان كرده و بعضي از زخم هاي مزبور را يكي دانسته‌اند مانند حارصه و داميه‌ها، گفته شده يك زخم است.


  اكبرآبادي ادامه داد: برخي زخم حائفه را به اين زخم ها اضافه كرده‌اند يعني زخم ها به درون مغز سرايت مي كند، برخي زخم باصعه را بيان كرده‌اند و آن زخمي است كه از حارصه شديدتر و از داميه خفيف تر باشد و بر فهم آن را ميان داميه و متلاحم دانسته‌اند.


  اين مدرس دانشگاه آزاد خاطر نشان كرد: آنچه كه در اين زمينه بيان شده است اختلاف در الفاظ است و ممكن است هر كسي براي زخمي نام مخصوص را قرار دهد سپس به نام‌ها نبايد توجه كرد بلكه بايد ميزان جراحت و زخم را درنظر گرفت و با توجه به مقدار آن ديه يا ارش عادلانه را تعيين كرد.


  وي در تصريح جراحت حارصه گفت: حارصه به خراشيدگي هاي سطحي و ساييدگي هاي پوستي گفته مي شود كه نياز به بخيه ندارد.


  اكبر آبادي ادامه داد: حرص به معناي شكفتن، پاره كردن و كوبيدن است و زخم هم چون پوست را پاره مي كند حارصه نام گرفته است عده‌اي گفته‌اند اگر زخم پوست را بشكافد حارصه نام دارد و اگر پوست را بكند قاشره نام مي گيرد اين زخم معمولا بدون خونريزي است.


  وي در پايان عنوان كرد: ديه زخم حارصه يك شتر است و به جز گروهي اندك كسي با اين حكم مخالفت نكرده است و مخالفان، حكم به نصف شتر كرده اند كه البته مستندي براي گفته خود ندارند و حتي برخي كلام ايشان را چنين توجيه كرده‌اند كه منظورشان ديه حارصه زن است اما اين توجيه از اصل سخن، غير موجه تر است زيرا ديه زن هنگامي به نصف تقليل پيدا مي‌كند كه بيشتر از ثلث ديه شود.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!