دیه عاقله

محقق : ابوالقاسم علیان نژادی
—————– مقدّمه
یکى از وظایف علما و فقها، پاسدارى از احکام فرعى و مسائل فقهى اسلام است. درس هاى فقه حوزه هاى علمیّه، مخصوصاً در سطح عالى، یعنى درس خارج فقه، در همین راستا پایه گذارى شده، تا فقها در این جلسات درس، که با حضور عدّه فراوانى از فضلاء و طلاّب تشکیل مى شود، هم به تحلیل و بررسى فقه سنّتى بپردازند، و هم مسائل مستحدثه و جدید را به بحث گذاشته، و حکم آن را بیابند.
از جمله ى این درس هاى پربرکت، درسِ خارجِ فقهِ...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید