ديه جنين دختر و پسر تا پيش از دميده شدن روح، مساوي است

 1. Bahare Keykhaey
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]
  جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران
  [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]

  يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: همان‌گونه كه در تبصره بند ۵ و نيز در بند ششم ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي آمده است ديه جنين پسر و جنين دختر تا زماني كه به حد دميدن روح نرسيده است مساوي است و اين نظر مورد تاييد مشهور فقهاي شيعه است.

  بهزاد اكبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در خصوص باب دوازدهم ازكتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه سقط جنين) اظهاركرد: مطابق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي ديه سقط جنين به اين ترتيب است؛ ديه نطفه كه در رحم مستقر شده ۲۰ دينار، ديه علقه كه خون بسته است ۴۰ دينار، ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده ۶۰ دينار، ديه جنين در مرحله‌اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده ۸۰ دينار، ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام نشده و هنوز روح درآن پيدا نشده يك‌صد دينار. هم‌چنين براساس تبصره بند ۵در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نيست.

  وي افزود: مطابق بند ۶ ماده مذكور ديه جنين كه روح در آن دميده شده اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد ۳ربع ديه كامل خواهد بود.

  اكبرآبادي خاطرنشان كرد: مرحوم شيخ طوسي ديه جنين دختر را حتي اگر به مرحله دميدن روح نرسيده باشد نصف ديه جنين پسر دانسته و گفته است؛ «ديه جنين در نزد ما با توجه به جنس خودش حساب مي شود پس اگر جنين پسر باشد يك دهم ديه پسر به آن تعلق مي گيرد، اگر زنده باشد و اگر دختر باشد يك دهم ديه دختر به آن تعلق مي گيرد

  وي يادآور شد: البته اين اختلاف در مورد ديه جنيني است كه والدين آن مسلمان باشند اما در مورد جنين ذمي اين اختلاف به شكل ديگري مطرح شده است كه آيا ديه جنين ذمي معادل يك دهم ديه پدر اوست يا يك دهم ديه مادر او پرداخت مي شود كه در اين مورد مشهور فقها احتمال اول را انتخاب كرده اند همچنين ديه جنيني كه از راه زنا به وجود آمده باشد به نسبت ديه ولد الزنا سنجيده مي شود.
  اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي تصريح كرد: براساس ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامي هرگاه در اثر كشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله‌اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.

  اكبرآبادي عنوان كرد: شرط تعلق ديه به جنين آن است كه در زمان جنايت زنده باشد و در اثر جنايت بميرد خواه اين مردن در شكم مادر باشد يا پس از خارج شدن از رحم بميرد بنابراين سخن كساني كه مي گويند شرط ديه آن است كه جنين در حالت زنده به دنيا بيايدبه چيزي گرفته نشده است.
  [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]وي در پايان اظهاركرد: در مورد كشتن مادر ممكن است سقط جنين به اثر ضربه مستقيم نباشد اما بايد مرگ مادر، علت آن باشد بنابراين اگر جنين در مرحله‌اي است كه بدون مادر نتواند رشد كند طبيعي است كه مرگ مادر سبب سقط جنين است اما اگر از اين مرحله گذشته باشد چنانچه در نجات جنين اهمالي نشود و جنين بميرد باز هم ديه به آن تعلق مي گيرد اما اگر در بيرون آوردن جنين كوتاهي شود و جنين براثر ين عمل بميرد لزوم پرداخت ديه براي آن محل تامل است.[/FONT]

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!