خلاصه: در گفت‌وگو با دکتر ايرج گلدوزيان، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بررسي شد؛ دفاع مشروع در قانون جديد مجازات اسلامي


يکي از مهمترين حقوق طبيعي انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادي، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراين وضع مقررات در قانون مجازات اسلامي جديد درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با مباني حقوق بشر هماهنگي دارد.
بر اين اساس دفاع مشروع در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در قانون جديد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید