آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

دريا و انسان

دريا و انسان
بايد اعلام داشت نگرش سنتي و ديدگاه پيشين نسبت به درياها از سال 1982 دستخوش تغييرات شگفتي شد. ديگر يک کشور خاص خود را حاکم مطلق العنان بحرها نمي دانست و اين باور در اکثريت مردم جهان ايجاد شده بود که درياها في الواقع ميراث مشترک جهاني هستند.
بعد از اعلام وزير امور خارجه مالت که نگرش نويي را به ذهن و باور جهاني ابراز داشت، به گونه يي که خردمندان و فرهيختگان اين واقعيت بزرگ را دريافتند که انسان همان گونه که از هوا و فضا برخوردار است بايد از دريا نيز بي نصيب نماند و بدين سبب...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
درباره نویسنده
حامد عظیمی
حامد عظیمی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های نوشتار

نویسنده
حامد عظیمی
نمایش‌ها
274
واپسین بروزرسانی

نوشتارهای بیشتر در حقوق دریاها

نوشتارهای دیگر حامد عظیمی

بالا