1. Vahid-Nasiri
  [h=2]درباره اجرای علنی احكام اعدام[/h]
  شاپور اسماعیلیان وكیل پایه یك دادگستری


  اجرای حكم اعدام در ملاءعام كه هرازگاهی در مورد برخی محكومیت*ها اعمال می*شود، حاوی مسایلی بحث*انگیز است كه در این نوشتار به دو مورد از آنها اشاره می*شود. پرسش نخست این است كه مبانی حقوقی این نوع اجرای مجازات (علنی) چیست؟ و پرسش دیگر اینكه مضرات و منافع اجرای اعدام در ملاءعام كدام است؟
  1-آیین*نامه نحوه اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه*های عمومی و انقلاب مصوب 1382 كه بر نحوه و تشریفات اجرای احكامی كه منجر به سلب حیات انسانی می*شود، تصریح شده بر وجوب اجرای علنی این نوع مجازات*ها دلالت ندارد. قطع نظر از این موضوع «آیین*نامه» به ویژه در امور جزایی نمی*تواند فراتر از قوانین مصوب، مقرراتی را وضع كند. در مقررات موضوعه كیفری فعلی، جز ماده 101 قانون مجازات اسلامی كه ناظر به اجرای «حكم رجم» است و می*گوید: «مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد...»، هیچ نص صریح قانونی بر واجب بودن اجرای مجازات سالب حیات انسانی در ملاءعام، وجود ندارد. از آنجایی كه تفسیر موسع قوانین جزایی به ضرر متهم یا محكوم*علیه كیفری منطبق با موازین جزایی نیست زیرا كه اجرای علنی مجازات، باعث هتك حیثیت محكوم*علیه و بستگانش می*شود، به*نظر نمی*رسد در مصداق مورد اشاره (اجرای رجم) نیز قید «مناسب است» بر وجوب اجرای علنی رجم دلالت داشته باشد. بنابراین بدیهی است. در مورد محكومان به مجازات قصاص نفس، مطابق بند «ز» از ماده 7 آیین*نامه یادشده اولیای*دم مقتول یا وكیل آنها می*توانند در محل اجرای حكم حضور یابند و این امر نیز به معنای الزام اجرای حكم در ملاءعام نیست.
  2- در مورد فواید اجرای علنی برخی مجازات*های سالب حیات انسانی، گفته می*شود چنین رویكردی باعث عبرت سایرین و به ویژه مجرمان بالقوه می*شود و اثر بازدارندگی دارد. در این شیوه مجازات كه اغلب در مورد مجرمان قتل*های سریالی اعمال می*شود گاهی خونسردی محكومان به اعدام در زمان اجرای حكم و برخی واكنش*های آنان كه حكایت از عدم پشیمانی آنها دارد سبب می*شود در اثر بازدارندگی اجرای علنی مجازات اعدام تردید ایجاد شود و با اظهار ندامت توام با خونسردی و ابراز شادی مجرم (به ویژه در مورد مبتلایان به اختلال شخصیت ضداجتماعی) مانند واكنش احمد روسی (یك قاتل) نسبت به قاضی اجرای حكم و بوسیدن وی باعث می*شود بعضی تماشاچی*ها و مجرمان بالقوه احساس ترحم نسبت به محكوم*علیه کنند كه چنین وضعیتی تضعیف*كننده اثر بازدارندگی در مردم است. از سوی دیگر اجرای علنی این نوع مجازات*ها ممكن است در نوجوانان موجب ایجاد تاثیر سوء شود. به هرحال باید این نوع جنبه*ها مورد پژوهش و تحقیق قرار گیرد و بالاخره آنچه مسلم است برخورد سلیقه*ای در اجرای علنی مجازات*ها برخلاف اصل تساوی عموم در برابر قانون و رعایت حیثیت محكوم*علیه است. با این حال اعمال
  رویه سنتی درباره اعدام علنی قاتلان سریالی، متجاوزان به زنان و دختران و به*طور كلی درباره مواردی كه ارتكاب جرم موجب جریحه*دار شدن احساسات عمومی شده، گاهی خواست بخشی از مردم است كه اجرای عدالت فوری را در حذف فیزیكی و علنی مجرم می*بینند اما برخی از آنان حداقل در زمینه عوامل جرم*زا یا شخصیت بیمار مجرم (همانند شخصیت ضداجتماعی) اطلاعات كافی ندارند.

  روزنامه شرق - شماره 1558

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!