خیانت در امانت
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم خرداد 1390 | 9:6 | نویسنده : مهدی قدیانی
در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان شده :
۱ ـ مرتکب این جرم ، شخص است به نام امین ، امانت دار مال مالباخته یا مال دیگری ، این چه کسی است ؟ در مسائل حقوقی یک شخص ممکن است به صورت های مختلفی امین محسوب شود .
صورت اول : به مفهوم اصلی و واقعی این شخص مال خودش را در اختیار دیگری قرار داده است و آن شخص دیگر این مال را به اختیار خودش و با دست خودش تحویل گرفته ؛ کسی که تحویل...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید