[h=2]حمایت از مالکیت معنوی در نظام کیفری ایران ( ۱ )[/h]
دکتر مسعود مظاهری تهرانی ـ مدرس دانشگاه


چکیده ـ حمایت از مالکیت معنوی در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است و قوانینی که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن به تصویب رسیده*اند، به این حق توجه کرده*اند. مالکیت معنوی مرتبط با پدیدآورنده یک اثر است که مصادیق آن در کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی احصاء شده است. مهمترین این مصادیق آثار ادبی، علمی و هنری است. قانون حمایت...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید