آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

حقوق درياها[1] (Law of sea)

حقوق درياها[1] (Law of sea)
مجموعه قواعد و مقررات حاكم بر روابط ميان دولت.ها، اعم از دولت.هاي ساحلي و دولتهاي محصور در خشكي و يا سازمان.هاي بين المللي در رابطه با مناطقي از دريا كه مي.تواند تحت صلاحيت يك دولت ساحلي و يا در ماوراء. صلاحيت دولت.ها باشد.[2]

مفهوم دريا در حقوق بين الملل.
از نظر جغرافي دانان، دريا به مجموعه فضاهاي حاوي آب شور گفته مي.شود، در حالي كه در حقوق بين الملل اين فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبيعي در سرتاسر كرۀ زمين، دريا تلقي مي.شوند، لذا توده.هاي آب شور بسته مانند...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
درباره نویسنده
حامد عظیمی
حامد عظیمی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های نوشتار

نویسنده
حامد عظیمی
نمایش‌ها
842
واپسین بروزرسانی

نوشتارهای بیشتر در حقوق دریاها

نوشتارهای دیگر حامد عظیمی

بالا