جرم فرار از خدمت
سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۵۲ پژوهش - پژوهش در زمینه جرایم شایع و با اهمیت
بيان مسأله و اهداف تحقيق:
بي شك كساني كه وارد خدمت نظام وظيفه عمومي مي شوند به نوعي مسؤوليت ها را بر دوش گرفته و براي ورود نهايي بر عرصه كار و تلاش اجتماعي آماده مي گردند.
در دوره خدمت سربازي جوان با جامعه اي نو و نظامي متفاوت با هنجارهاي محيط قبلي خود مواجه مي شود و از طرفي ويژگي نظم پذيري در اين دوره از اهميت بسيار بالا و خاصي برخوردار است ،چرا كه جوان بايد خود را با مقررات حاكم بر نيروهاي...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید