رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. زاهره

    از جمله جرائمی که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد مجرمانه خودشان به آن متوسل می‌شوند ، تهدید است که در تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران ، تهدید را جرم دانسته است . تهدید در لغت به معنای ؛ ترساندن و بیم دادن است و اما در اصطلاح کیفری ؛ عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم ، یا گرفتن مال ، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور ، فاعل را مطیع ساخته باشد . تهدید باید ناظر به یک موضوع معین باشد و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است . لکن هدف مرتکب لزوماً از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی ، شفاهی ، علنی ، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست . لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم نماید . بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد ؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید ، بنابراین تهدید باید مؤثر باشد . بطور کلی وجود تهدید مؤثر ، امری است نسبی و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد . پس مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدید آمیز معاون ناشی شده باشد . ( تهدید از ناحیه شخصی دیگر صورت پذیرد ) به این ترتیب احراز تهدید امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است . نکته‌ای که باید توجه داشت ؛ تهدید نسبت به آینده است نه به گذشته ! و اینکه در تهدید ، فاعل برخلاف میل باطنی دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند لکن اراده هیچ گاه از او سلب نشده است . اما گاهی مواقع از تهدید ، تهدید شونده علاوه بر نبود رضایت ، سلب اراده هم می‌شود . ( موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامی ) در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول ، اجبار کننده خواهد بود . برخلاف تهدید مورد بحث که تهدید کننده به عنوان معاون جرم و تهدید شونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود . جرم تهدید نیز به مانند سایر جرائم دارای عناصری است : 1 ـ عنصر قانونی 2 ـ عنصر مادی 3 ـ عنصر معنوی 1 ـ عنصر قانونی جرم : طبق بند یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی ، تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم یادآوری شده است . البته تهدیدی که در قالب اکراه باشد از موارد رفع مسئولیت کیفری است که از مصادیق ماده 54 قانون مجازات اسلامی میباشد و در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصادیقی از تهدید ذکر شده که بعنوان جرم مستقل ملاحظه گردیده است . بعنوان نمونه : 1 ) کسانی که با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ای دیگران را تهدید می‌کنند : ماده 617 قانون مجازات اسلامی 2 ) کسانی که در انتخابات به تهدید دیگران دست می‌زنند : بند 3 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 3 ) اخذ سند یا نوشته و یا امضاء یا مهر با تهدید دیگران : ماده 668 قانون مجازات اسلامی 4 ) تهدید به بمب‌گذاری هواپیما یا کشتی و وسایل نقلیه مختلف : ماده 511 قانون مجازات اسلامی 5 ) آدم‌ربایی بوسیله تهدید : موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی 2 ـ عنصر مادی جرم : هر یک از این مصادیق به شیوه و نوع خاصی انجام می‌گیرد که عنصر مادی نامیده می‌شود . بعنوان مثال : کسی با چاقو ، شخصی را تهدید کرده و مطالبه پول نماید . 3 ـ عنصر معنوی جرم : سوء نیت عام در تهدید ؛ یعنی اینکه عالماً و عامداً تهدید بکند پس اگر کسی در حال مستی یا در حال هیپوتیزم تهدید بشود . جرم واقع نمی­شود . مجازات جرم تهدید : مجازات جرم تهدید ، اگر در قانون مجازات خاص تعیین شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد . همانند تهدیداتی که به عنوان جرم مستقل در بالا ذکر گردید . اما در جرائم تعزیری چنانچه مجازات خاص برای تهدید که مصداق معاونت می‌باشد ، وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی ، مجازات معاون یعنی تهدید کننده حداقل مجازات مباشر ، یعنی تهدید شونده خواهد بود و در غیر موارد فوق معاون ، طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامی تعزیر می‌شود . البته نکته‌ای که باید به خاطر بسپاریم این است که فعل تهدید کننده در صورتی که فعل تهدید شونده قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست و تحقق تهدید ، مستلزم این است که عمل تهدید ، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد نه متأخر .

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!