[h=2]جایگاه كشف علمی جرایم در قوانین كیفری[/h]
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری


جرم و جنایت از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت و... از دیرباز در اكثر جوامع وجود داشته و امروزه نیز در بیشتر كشورهای جهان خیلی از افراد قربانیان جرایم و جنایاتی هستند كه متناسب با پیشرفت زمان شكل تازه*ای به خود گرفته*اند. در این نوشتار مختصر سعی می*شود به بررسی جایگاه پلیس علمی در قوانین امروزه، بخصوص قانون آیین دادرسی كیفری بپردازد.امروزه یكی از وظایف نیروی انتظامی...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید