تقریرات حقوق جزای بین الملل نیمسال دوم 1396

این تقریرات در واحد تهران شمال در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا تدریس شده است

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!