[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] تغليظ ديــه در حقوق جزا

.....................................
[/FONT]
مقدمه : ۱.وجود جنگهاي مداوم و پي‌در پي دربين قبايل عرب قبل از اسلام، عرب جاهليت را برآن داشته كه ماههايي از سال را بعنوان ماههاي حرام اعلام تا مردم، فارغ‌ از جنگ وخونريزي، درامنيت كامل بسر برده...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید