تحلیل بزه ماده ۱۱۷ قانون ثبت
تاریخ ارسال: ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
خلاصه جریان -
الف – خلاصه دادنامه شماره ۱۹۳۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان کشور مذکور در ردیف ۲۲۴ صفحه ۲۹۳ جلد اول مجموعه رویه قضایی جزایی کیهان سال ۱۳۴۲ ـ‌شخصی به اتهام انجام دو فقره معامله معارض به موجب اسناد عادی و رسمی مورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمان واقع و طبق ماده (۱۱۷) از قانون ثبت با تنظیم کیفر خواست به دادگاه جنایی...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید