كلاهبرداری كامپیوتری (رایانه‌ای)

نویسنده: دكتر ایرج گلدوزیان ـ استاد دانشگاه

«تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه‌»

كلاهبرداری رایانه‌ای‌، كلاهبرداری اینترنتی یا كلاهبرداری آن‌لاین اصطلاحات رایجی است كه به‌حكم قانون می‌تواند از جرائم در حكم كلاهبرداری تلقی شود.

باب چهارم قانون تجارت الكترونیكی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تحت‌عنوان جرایم و مجازات هاست كه مبحث اول آن به كلاهبرداری كامپیوتری ضمن ماده ۶۷ و مبحث دوم آن‌به جعل كامپیوتری ضمن ماده ۶۸ قانون مزبور اختصاص دارد. در...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید