تاثیر جنسیت در بزهکاری

گروه حقوقي- اعتقاد عمومي‌ بر اين است که مردان بيشتر از زنان مرتکب جرم مي‌شوند و جنس جرايم مردان خشن‌تر از زنان است. تفکيک مجرمان از نظر جنسيت و بررسي آنها يکي از موضوعاتي است که در جرم شناسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به همين دليل براي بررسي تاثير جنسيت در ارتکاب جرم به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ايم که در دو گزارش منتشر مي‌شود. بخش اول اين گزارش از نظرتان مي‌گذرد.


جرايم مردانه و جرايم زنانه


يک جرم‌شناس در...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید