تأملي بر «حبس به سبب تأخير در استيفاء قصاص» -ناصر قربان نيا

  1. eskandari
    تأملي بر «حبس به سبب تأخير در استيفاء قصاص» -ناصر قربان نيا
    با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده

    فایل های ضمیمه:

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!