نويسنده : سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستریقانونگذار در بند ب و ج ماده 206 ارتکاب اعمال نوعاً کشنده را در صورت سلب حیات از مجنی علیه قتل عمدی دانسته در حالیکه مرتکب، علی رغم قصد انجام فعل (سوءنیت عام) فاقد قصد نتیجه (سوءنیت خاص) یا قصد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید