با تفسير رايج از قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد به كجا مي‌رويم؟ قسمت دوم

  1. Ameneh-Ghiami
    فایل پیوست را دانلود کنید.

    فایل های ضمیمه:

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!