انواع قتل در قانون مجازات اسلامی

در این نوشته شما با انواع قتل و تعریف و عناصر قتل ، مجازات و آلت قتاله و اکراه در قتل آشنا می شوید .
تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع وب سایت تخصصی حقوق مجاز می باشد .
ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع قتل می‌گوید: قتل نفس ۳ نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض.
قتل عمدی: قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیرکشنده قصد سلب...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید