1. eskandari
  از سوء رفتار تا كودك آزاري
  بررسي هاي به عمل آمده در كانون اصلاح و تربيت نشانگر آن است كه 99 درصد كودكان بزهكار داراي والدين زودخشم و مهاجم بوده اند و 80 درصد كودكاني كه دست به خودكشي زده اند نيز مورد شكنجه و آزار قرار مي گرفته اند و 90 درصد جواناني كه به مواد مخدر روي آورده اند از آزارگري والدين و مربيان خود خاطره ها دارند همچنين 90 درصد والدين كودك آزار خود در كودكي مورد آزار و اذيت و تنبيه بدني و روحي و رواني قرار گرفته اند . براي كودك آزاري در كتاب هاي لغت تعريفي نيافتيم ولي كارشناسان ، كودك آزاري را تجاوز به حقوق قانوني كودكان و رساندن آسيب بدني و رواني به آنها عنوان مي كنند . يونيسف نيز سوء رفتار يا رفتار مسامحه گرانه و نادرست با كودكان را كودك آزاري معرفي مي كند . در ماده 4 بند 1 پيمان جهاني كودك آمده است كه« والدين و سرپرستان در برابر اشتباهات كودكان از روشهاي نامناسب تنبيه و سرزنش استفاده نكنند. »
  در ماده 30 پيمان نامه نيز آمده است : « هيچ كس حق آزار و اذيت كودكان را ندارد و كساني كه با كودكان بدرفتاري كنند طبق قانون بايد مجازات شوند . »
  در تعاليم بزرگان ما بسيار درباره تربيت ، تكريم ( و نه تحقير ) ، توجه ، تحسين و محبت به كودكان و پرهيز از رفتار خشونت بار آنها سخن به ميان آمده است . حضرت علي (ع) مي فرمايد : كودك امانت خداست ، به امانت خدا جز در سايه حكم خدا نمي توان دست درازي كرد.
  امام رضا ( ع ) به پدري كه از خلق بد فرزندش شكوه مي كرد و مي گفت گاهي خشمگين مي شوم و او را كتك مي زنم ، فرمود او را نزن بلكه هدايت كن .
  ژان ژاك روسو در كتاب روانشناسي رشد و پرورش كودك مي نويسد : تنبيه بدني و تعيين جريمه و تكاليف شاق ، ريشه درد را خشك نمي كند بلكه علايم درد را تسكين مي دهد ، گاه نيز اين معامله با كودك ، عقده معلم را تسكين مي بخشد و در همه موارد علت ناسازگاري را وخيم تر مي كند .
  تاكنون نظريات متعدد در مورد تنبيه ( كودك آزاري ) بيان شده است از آن جمله نظريه جان لاك است كه اعمال نفوذ را در تربيت روا مي شمارد : « غزالي اما معتقد بود : معلم بايد حتي الامكان با ترساندن طفل او را تأديب كند چنان كه موثر نشد او را بزند . صاحب قابوسنامه نيز معتقد است كه معلم باد با هيبت باشد و كودك را در صورت كاهلي بزند تا وي بر خود كاملاً مسلط شود . با وجود عقايد گوناگون در مورد تنبيه كردن و تنبيه نكردن هيچ يك از كارشناسان امور تربيتي و روانشناسي كودك تنبيه جسماني و رواني را در مورد كودكان ه ضروري مي دانند و نه تجويز مي كنند . اصلاح رفتار كودكان نياز به مكانيزم هايي كه مكمل يكديگر هستند دارد .
  در مورد ضرب و شتم كودكان در درجه اول شناخت از ضروريات است كه راه مبارزه با كودك آزاري را هموار مي سازد . با شناخت مسأله كوك آزاري انواع رفتارهاي خشونت آميز كه عليه كودكان اعمال مي شود تعيين مي گردد. در نگاه اول كودك آزاري را تنبيه بدني ( كتك زدن ) به منظور ادب كردن يا مجازات مي شود معنا كرد . درحالي كه به جهت عدم شناخت كودك آزاري در كشورمان نه تنها تعريف روشني از آن در دست نيست بلكه با وجود موارد بي شمار كودكان آسيب ديده هنوز تحقيقات علمي و منسجمي نيز در زمينه كودك آزاري صورت نگرفته است . از طرفي قوانين موجود در زمينه حمايت از كودك نيز كامل نيست . انجمن و نهاد هايي هم براي حمايت و نگهداري از كودك آزارديده وجود نداشته و معمولاً كودك آزار ديده مجدداً به والدين آزارگر سپرده مي شود.
  جهان امروز از نظر علمي و تربيتي كتك زدن و آسيب رساند به كودكان را به منظور ادب يا مجازات نادرست تلقي مي كند همچنان كه رهبران اسلام نيز همواره والدين و مربيان را از ردن كودكان برحذر مي داشتند .
  حضرت علي ( ع ) مي فرمايد : پندپذيري انسان عاقل به وسيله ادب و تربيت است . چهارپايان و حيوانات اند كه تنها با زدن تربيت مي شوند . تعليم و تربيت مي بايستي مسبوق به هدف اصلي باشد . تعليم و تربيت تلاشي كوركورانه يا نوعي آزمون و خطا نيست و مربي حق ندارد اقدام به تنبيه بدني كند . در حالي كه عواقب آن برايش معلوم نيست .
  انواع كودك آزاري
  دكتر سعيد ممتازي كودك آزاري را به سه دسته آزار جسماني ، جنسي و بي توجهي نسبت به كودك تقسيم بندي و تعريف مي كند.
  دكتر كبري شاكري متخصص زنان و زايمان نيز معتقد است كودكان حتي پيش از تولد مورد سوء رفتار قرار مي گيرند . خشونت آگاهانه يا ناآگاهانه نسبت به زن باردار يكي از انواع كودك آزاري قبل از تولد تلقي مي شود كه مي تواند منجر به صدمه يا مرگ جنين شود .
  مسؤول عقيدتي سازمان جهاد كشاورزي نيز معتقد است حرمتي كه زن باردار در جامعه اسلامي برخوردار است ، نشأت گرفته از آميزه ديني ما مسلمانان است كه در آن كودك آزاري منع شده است و رأفت اسلامي را تا حدي حساس معرفي مي كند كه نه تنها آزار جسمي را به كودك روا نمي داند بلكه آزار روحي را نيز نمي پسندد و به فرموده حضرت علي ( ع ) حتي قهر با كودك نبايد به طول انجامد .
  دكتر قدرت الله انصاري مي گويد : بعد از بررسي و شناسايي آثار فيزيكي كودك آزاري كه از انواع شكستگي هاي سر و دست ، شكست هاي مارپيچي ، به علت پيچاندن دست يا پاي كودك بوجود مي آيد و يا شكستگي و ضربات به سر و جمجمه كه سبب خونريزي مغزي مي شود ، داغ كردن ، كبود كردن بازو و يا ران كودك در اثر فشار ، خونريزي چشم ، جدا شدن شبكيه چشم در اثر ضربات آسيب پرده گوشي و انواع سوختگي ها بررسي روانشناختي ، معاينات رواني و مصاحبه با كودك براي تعيين آسيب كلي كودك آزار ديده توسط والدين يا مربيان آزارگر ضرورت دارد .
  كودك آزاري در كشور ما معمولاً جسمي است ولي شكل پنهان تر كودك آزاري جمسي كودك آزاري جنسي است كه توسط والدين يا خود كودك براي حفظ آبرو سعي در مخفي كردن آن مي رود .
  بيشتر مادران به گمان آنكه با افشاي خشونت پدر كه موجب آزار كودك شده آبروي خانواده به خطر مي افتد و مقابل ظلمي كه از طرف پدر خشن به كودك روا داشته مي شود سكوت مي كنند . كودك آزاري رواني داراي عواقب بسيار وخيم تر از كودك آزاري جسمي است . غفلت و كوتاه آمدن در مقابل اعمال رفتار محبت آميز و عدم توجه و رسيدگي به رفاه كودكان ، طرد كردن آنان ، عدم تأمين مواد غذايي لازم براي رشد كودك ، بهداشتي نبودن محيط زندگي كودك ، خوار شمردن كودك بطوري كه كودك احساس حقارت و پوچي كند ، مزمت او نزد ديگران ، عدم برقراري ارتباط با او ، نپرسيدن از وضعيت مهد كودك ، مدرسه ، بطور كلي مخاطب قرار ندادن كودك ( تحويل نگرفتن ) كه معمولاً در خانواده هاي كم درآمد و حتي مرفه ديده مي شود از بالاترين موارد سوء رفتار هستند و در زمره كودك آزاري رواني به شمار مي آيند .
  يكي از دلايل اساسي اين نوع سوء رفتار ها فقدان يا كمبود منابع اجتماعي – اقتصادي است كه سبب مي شود اعضاي خانواده و مربيان در حين مراقبت از كودكان خود در نتيجه فشار و تنش زندگي دچار خشونت و سوء رفتار شده و موجب آزار كودك شوند . واقعيت اين است كه عواقب كودك آزاري اعم از جسمي و رواني گريبانگير جامعه خواهد بود و در جامعه ايي كه براي پيشگيري از كودك آزاري قوانيني تصويب نشود مردان و زنان شايسته اي نخواهيم داشت . هر چند كه شكنجه و آزار كودكان از ديد قانونگذاران پنهان نيست اما جامعه به اين پديده شوم بي تفاوت است و اين مسأله هنوز به شكل جدي مورد پيگيري قانوني قرار نگرفته است ، همچنان كه اگر والدين فرزند خود را به قتل برسانند مجازاتي ندارند .
  كرامتي ، حقوقدان مي گويد تا زماني كه حقوق كودك در كشور ما به رسميت شناخته نشود و مرجع قانوني براي رسيدگي به مشكلات كودكان وجود نداشته باشد نمي توان به راه حل هاي مبارزه با اين معضل اجتماعي اميدوار بود حتي روز جهاني كودك نيز در كشور ما شعاري بيش نيست .
  دكتر غلامعلي افزود بسياري از والدين را ناآگاه از حقوق كودك مي شناسد و معتقد است كه تعدد فرزندان ، عدم آگاهي از تربيت كودك ، اعتياد والدين ، فشارهاي مالي و بيكاري ، پدر يا مادر ناتني و والديني كه تنبيه كودك را نوعي آموزش انضباطي مي دانند مي تواند از عوامل كودك آزاري باشد .
  سخن از كودك آزاري تداعي كننده شكنجه و كتك زدن كودك است در حالي كه وارد آوردن هر گونه آسيب روحي و رواني و سوء رفتار ، سوء گفتار ، بدگماني ، به كودك ، جدي نگرفتن كودك ، توجه نكردن به تغذيه و بهداشت كودك ، ترساندن كودك ، تمسخر كودك و ارعاب هاي رواني مانند حبس كردن در زير زمين تاريك ، حمام ، انباري و يا محروم كردن از محبت ، تهديد به بريدن گوش ، كشتن ، خرد كردن قلم پا ، ناسزا گفتن توهين آميز و منت گذاشتن بر سر كودك ، بخشي از رفتار هاي نا مناسبي است كه كودك آزاري محسوب مي شود .
  و بسياري از ما نا خواسته به برخي از اين رفتار ها اقدام مي كنيم كه ناشي از شناخت نادرستمان از غايت چنين رفتار هايي است .
  اگر چه آموزش اين مسائل از طريق رسانه ها مي تواند موجبات روشنگري خانواده ها را پديد آورد ، اما مهمتر از آن حد و حدودي است كه قانون ، براي خانواده ها تعيين و اجراي آن را بدانها دستور مي دهد

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!