برابر ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : ۱- اقرار ۲- شهادت ۳- قسامه ۴- علم قاضی .
اقرار
در حقوق خصوصی اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است . زیرا طبق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی ، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود می باشد . وجود اقرار از یک طرف ، قاضی را مکلف به اتخاذ تصمیم موافق میکند و از طرف دیگر ذینفع در اقرار را از تهیه هرگونه دلیل دیگری برای اثبات دعوا خود بی نیاز می سازد .
ولی در امور جزایی به ویژه در تعزیرات ، اقرار به تنهایی علیه اقرار...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید