اديان و اتانازي
بطورکلي رويکرد سه دين بزرگ الهي يعني اسلام،مسيحيت و يهوديت نسبت به خودکشي و اتانازي مشابه يکديگر است که به صورت خلاصه به هريک از از آنها پرداخته مي شود ؛
  • اسلام
در دين اسلام اعتقاد بر اين است که هنگام بروز مصايب و گرفتاري ها خداوند با رحمت خود ما را به صبر دعوت مي کند، لذا هرگونه اتانازي...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید