رد اعلامیه
شبکه اجتماعی حقوقدانان جهان رونمایی شد! (بیشتر بدانید!)

انتخاب بسته

بسته شرح هزینه هزینه هر... ظرفیت
[بنر] بنر تبليغاتي پ۱ (468x60) با خريد اين بسته مي توانيد بنر تبليغاتي خودتان را آپلود کرده و يا کد آنرا وارد کنيد.
محل نمايش تبليغات: زير اولين پست تمام موضوعات
نوع بنر: عرضي 468 × 60 پیکسل
175000 تومان ماه 0/8 ایجاد تبلیغات
[بنر] بنر تبلیغاتی پ ۲ راست (600x120) با خريد اين بسته مي توانيد بنر تبليغاتي خودتان را آپلود کرده و يا کد آنرا وارد کنيد.
محل نمايش تبليغات: زير اولين پست تمام موضوعات
نوع بنر: عرضي 600 × 120 پیکسل
250000 تومان ماه 0/8 ایجاد تبلیغات
[بنر] بنر تبلیغاتی پ ۲ چپ (600x120) با خريد اين بسته مي توانيد بنر تبليغاتي خودتان را آپلود کرده و يا کد آنرا وارد کنيد.
محل نمايش تبليغات: زير اولين پست تمام موضوعات
نوع بنر: عرضي 600 × 120 پیکسل
250000 تومان ماه 0/8 ایجاد تبلیغات
[بنر] بنر تبلیغاتی ت ۲ چپ (600x120) با خريد اين بسته مي توانيد بنر تبليغاتي خودتان را آپلود کرده و يا کد آنرا وارد کنيد.
محل نمايش تبليغات: زير لیست تالارهای گفتمان
نوع بنر: عرضي 600 × 120 پیکسل
200000 تومان ماه 0/8 ایجاد تبلیغات
[بنر] بنر تبلیغاتی ت ۲ راست (600x120) با خريد اين بسته مي توانيد بنر تبليغاتي خودتان را آپلود کرده و يا کد آنرا وارد کنيد.
محل نمايش تبليغات: زير لیست تالارهای گفتمان
نوع بنر: عرضي 600 × 120 پیکسل
200000 تومان ماه 0/8 ایجاد تبلیغات
[بنر] فوتر چپ ۱ فوتر چپ ۱ - 600 در 120 300000 تومان ماه 0/8 Preview ایجاد تبلیغات
[بنر] فوتر راست ۱ فوتر راست ۱ - 600 در 120 300000 تومان ماه 0/8 Preview ایجاد تبلیغات
[بنر] بنر تبلیغاتی ب ک پ چپ (600x120) با خريد اين بسته مي توانيد بنر تبليغاتي خودتان را آپلود کرده و يا کد آنرا وارد کنيد.
محل نمايش تبليغات: پایین کروکی پایین هرصفحه
نوع بنر: عرضي 600 × 120 پیکسل
350000 تومان ماه 1/8 ایجاد تبلیغات
[بنر] بنر تبلیغاتی ب ک پ راست (600x120) با خريد اين بسته مي توانيد بنر تبليغاتي خودتان را آپلود کرده و يا کد آنرا وارد کنيد.
محل نمايش تبليغات: پایین کروکی پایین هرصفحه
نوع بنر: عرضي 600 × 120 پیکسل
350000 تومان ماه 1/8 ایجاد تبلیغات
[لینک] لینک تبلیغاتی پ۱ با خريد اين بسته مي توانيد کد لینک تبليغاتي خودتان را وارد کرده و عنوان دلخواه را برایش تعیین کنید.
محل نمايش تبليغات: زير اولين پست تمام موضوعات
75000 تومان ماه 0/4 ایجاد تبلیغات
[چسبان] موضوع چسبان با خرید این بسته می توانید مطالب خود را در تالارهای مختلف چسبان کنید
چسبان کردن موضوعات باعث می شود تا موضوع شما در آن تالار در اولین سطح و با رنگ دیگری نمایش داده شود
حتی اگر پس از موضوع شما، موضوعات دیگری در آن تالار ارسال شود
50000 تومان ماه 3/335 ایجاد تبلیغات
[متن] متن تبلیغاتی پ۱ با خريد اين بسته مي توانيد کد متن تبليغاتي خودتان را بنویسید و به صفحه دلخواه لینک بدهید.
محل نمايش تبليغات: زير اولين پست تمام موضوعات
100000 تومان ماه 0/4 ایجاد تبلیغات